Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 5 stycznia 2017, godz. 13:30, w sali 315 w UM ul. Młyńska 4
BRM.0012.6.1.2017
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
Załączniki
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 r."
Załączniki
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2016.
Załączniki
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach.
Załączniki
7.
Pismo Biura Kampanii Edukacyjnej "Jaskra nie boli - kradnie wzrok" do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.
Załączniki
8.
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Primary Capital Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w hotelu "Monopol" w Katowicach przy ul. Dworcowej 5.
9.
Wolne wnioski.