Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 28 lutego 2017, godz. 11:00, w sali nr 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.2.2017
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 31 stycznia 2017 r.
Załączniki
protok RMA 31.1.17
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
a)
porządek obrad sesji w dniu 2 marca 2017 r.
Załączniki
porządek sesji
b)
opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2017
Załączniki
DS-809-17
c)
opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Raoula Wallenberga"
Załączniki
RW
5.
Omówienie spraw zwiazanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
Załączniki
Notatka 23.02
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zamknięcie posiedzenia.