Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 13 września 2018, godz. 13:30, w Urzedzie Miasta Katowice w sali 4,5 przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Bieżąca Informacja Prezydenta Miasta Katowice o Centrach Aktywności Lokalnej Katowic, realizowanych w ramach projektu unijnego.
3.
Korespondencja:
a)
do rozpatrzenia pismo interwencyjne Pana J B z dnia 28.08.2018 r. w sprawie lokalu mieszkalnego w dzielnicy Koszutka w Katowicach, przekazane Radnym.
b)
Do rozpatrzenia wniosek Stowarzyszenia "Szansa dla Każdego" z dnia 31.08.2018 r. o zwiększenie w budżecie miasta Katowice na rok 2019 i lata nast., środków na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego.
Załączniki
skan001
c)
Do rozpatrzenia pismo Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" z dnia 04.09.2018 r., popierające wniosek złożony przez Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego".
Załączniki
skan Gniazdo 001
4.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Do wiadomości kopia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śl. z dnia 3.08.2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr LVII/1176/18 RMK z dnia 28.06.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie m. Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowego w par .2 uchwały.
Załączniki
uchwała 1176 akt
b)
Do wiadomości kopia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śl. z dnia 3.08.2018r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr LVII/1172/18 RMK z dnia 28.06.2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w K-cach, w części par.1 pkt. 2 i 3 uchwały.
Załączniki
uchwała 1172 akt
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2018 roku. Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/
Załączniki
DS-1359-18Program
d)
Projekt uchwały Rady Miejskiej Katowic zmieniający uchwałę LIV/1101/18 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załączniki
DS-1365-18
e)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok", skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 07.09.2018 r. do 21.09.2019 r.
5.
Wolne wnioski.