Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
I Sesja w dniu 22 listopada 2018, godz. 13:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2.
Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego skladu rady.
3.
Ślubowanie Radnych.
4.
Ślubowanie Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Załączniki
DS-1-18DS-2-18
6.
Zakończenie obrad Sesji.