Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.6.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045:
1.
Do wiadomości uchwały Nr 4200/IV/187, Nr 4200/IV/188/2018 i Nr 4200/IV/189/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
5.
Opiniowanie projektu „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18
6.
Sprawy bieżące, komunikaty:
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (wniosek Bookmacher Sp. z o.o.).
Załączniki
DS-13-18
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.(w trakcie konsultacji społecznych).
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (wniosek Finkorp Sp. z o.o.).
Załączniki
DS-29-18
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.