Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
1 Posiedzenie w dniu 18 grudnia 2018, godz. 11:00, w sali nr 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.10.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 20 grudnia 2018 r. i opiniowanie projektów uchwał.
1.
Porządek sesji.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice.
Załączniki
Statut
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec
Załączniki
DS-34-18
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec
Załączniki
DS-35-18
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady
Załączniki
DS-36-18
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Feliksa Netza"
Załączniki
Netz
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach
Załączniki
DS-44-18
9.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach
Załączniki
DS-48-18
10.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.
Załączniki
DS-49-18
11.
Opiniowanie projektu uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice
Załączniki
DS-50-18
12.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Pietrasza z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice
Załączniki
DS-32-18
13.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Łukasza Borkowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Transportu Rady Miasta Katowice
Załączniki
DS-33-18
14.
Opioniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wnisesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego
Załączniki
pr. u.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie posiedzenia.