Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
1 Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 315 (III piętro) przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.1.2018.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045:
1.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.