Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
1 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.4.1.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-10-18
1.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania XVI Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach imienia „Dziewięciu Górników z Wujka”.
Załączniki
DS-30-18
4.
Sprawy bieżące.
1.
Wniosek Dyrekcji Miejskiego Przedszkola nr 63 w Katowicach w sprawie nadania ww. placówce imienia Pluszowego Misia.
Załączniki
CCF11122018
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.