Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
1 Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 209 UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.5.1.2018.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-10-18
1.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-9-18
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18-1
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.