Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
1 Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2018, godz. 13:30, w sala 315, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.11.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Sprawy bieżące.
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.