Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1 Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2018, godz. 14:30, w sala 315, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi W__ M___ na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi B__M__ na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
3.
Wolne wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.