Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
1 Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.7.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 – 2045 :
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045.
Załączniki
DS-8-18
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok. Do wiadomości 3 uchwały z dnia 4 grudnia 2018 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok”.
Załączniki
DS-11-18DS-37-18
6.
Korespondencja i sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.