Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
2 Posiedzenie w dniu 7 stycznia 2019, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.1.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2019 rok.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.