Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
3 Posiedzenie w dniu 4 lutego 2019, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.2.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przedstawienie terenu Gminy Katowice w podziale na obszary górnicze.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Zakończenia posiedzenia.