Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
5 Posiedzenie w dniu 1 kwietnia 2019, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.4.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja dotycząca przedłużenia koncesji na wydobycie węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. po roku 2020. Rola samorządu lokalnego w procedurze przedłużania koncesji.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.