Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
7 Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2019, godz. 09:15, w sali 315 UM ul. Młyńska 4 - część stacjonarna, następnie część wyjazdowa
BRM.0012.9.6.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja na temat szkód górniczych na obszarze miasta Katowice. Ilość i wielkość szkód, metody likwidacji szkody, współpraca z Polską Grupą Górniczą S.A.
Załączniki
Materiał
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018
Załączniki
DS-205-19
2.
Odpowiedź na zapytanie Radnej Pani B. Mańdok z posiedzenia Komisji z dnia 13.05.2019 r.
6.
Wolne wnioski.
1.
Propozycje Komisji Górniczej do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
7.
Zakończenia posiedzenia.