Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
9 Posiedzenie w dniu 9 września 2019, godz. 10:00, w posiedzenie wyjazdowe
BRM.0012.9.8.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Omówienie funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej KWK " Wujek" na terenie Katowic.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.