Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
12 Posiedzenie w dniu 25 listopada 2019, godz. 13:30, w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.11.2019.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
3.
Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-394-19
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2020 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie p. Radnej B. Wnęk-Gabor z posiedzenia Komisji Górniczej dnia. 9.09.2019 r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.