Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.1.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2019 rok.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-72/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach.
Załączniki
DS-72-19
2.
[DS-73/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach.
Załączniki
DS-73-19
5.
Sprawy bieżące.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru położonego w rejonie ul. Katowickiej i Góreckiego. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
2.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S. A. KWK „Wujek" I KWK „Ruda", położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach -dw. Komisji.
Załączniki
informacja 2
3.
Prezentacja rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja 3
4.
Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 -dw. Komisji.
5.
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE 2030-sprawozdanie syntetyczne-dw. Komisji.
6.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące budowy stadionu miejskiego i przebudowy układu drogowego (przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku Ligoty) -dw. Komisji.
Załączniki
odpowiedź
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.