Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
3 Posiedzenie w dniu 26 lutego 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.2.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca inwestycji drogowych oraz remontów dróg.
Załączniki
BDinformacja MZUiM
4.
Infrastruktura rowerowa (ścieżki i ich rozbudowa, stacje wypożyczeń).
Załączniki
BDT
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki-Staszic' obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
2.
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach - część zachodnia- dw. Komisji.
Załączniki
informacja
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.