Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
4 Posiedzenie w dniu 19 marca 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.3.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca pokrycia miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Katowice, w tym: omówienie planowanych przystąpień, uchwalone mpzp.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zgłoszeń i pozwoleń na rozbiórkę oraz przegląd zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego i biurowego.
Załączniki
WBiPP pkt 4
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-118/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Katowice.
2.
[DS-126/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030".
Załączniki
DS-126-19
3.
[DS-112/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ułańskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-112-19
4.
DS-113/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach.
Załączniki
DS-113-19
5.
[DS-114/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej.
Załączniki
DS-114-19
6.
[DS-115/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja.
7.
[DS-132/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część wschodnia.
Załączniki
DS-132-19
6.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Macieja Biskupskiego z dnia 11 marca br. adresowane do K__ Ś___ w sprawie wniosku dotyczącego planu miejscowego obszaru w rejonie Doliny Trzech Stawów. -dw. komisji.
2.
Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Waldemara Bojaruna w sprawie zapytania dotyczącego decyzji środowiskowej i dalszych etapów realizacji połączenia drogowego ulic Bażantów i Szarych Szeregów -dw. komisji.
Załączniki
IN
3.
Mapa przyszłego przebiegu linii tramwajowej Brynów-Kostuchna. -dw. komisji.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.