Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.4.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca utrzymania i rozbudowy bazy edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej Miasta Katowice.
Załączniki
ES
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-150/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.
Załączniki
DS-150-19
2.
[DS-157/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ul. Janusza Korczaka 43 w Katowicach.
Załączniki
DS-157-19
5.
Sprawy bieżące.
1.
Dane dotyczące partnerskich stacji wypożyczeń rowerów systemu City by bike za rok 2018 -dw.komisji.
2.
Odpowiedź na wniosek w sprawie schodów i chodników ruchomych w hali dworca PKP Katowice -dw. komisji.
3.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego- dw. komisji.
Załączniki
WBiPP
6.
Wolne wnioski.
1.
Informacja dotycząca aktualnego stanu prac nad planem miejscowym dla obszaru w rejonie ulic Kościuszki, Stwosza, Astrów.
7.
Zakończenie posiedzenia.