Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
7 Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019, godz. 11:00, w posiedzenie wyjazdowe- godz.11.00, część stacjonarna UM Katowice Młyńska 4, sala 4,5 - ok. 13.30
BRM.0012.8.6.2019
1.
Centra przesiadkowe: Brynów, Zawodzie, Sądowa — postęp prac, koszty, roboty dodatkowe.-wyjazd na teren inwestycji godz. 11.00.
Załączniki
skan14062019_01
2.
Część stacjonarna
1.
Przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
a)
[DS-218/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach
Załączniki
DS-218-19
4.
Sprawy bieżące.
a)
[DS-205/19] Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
ds-205-19
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.