Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
8 Posiedzenie w dniu 16 lipca 2019, godz. 11:00, w posiedzenie wspólne z Komisją Kultury, Promocji i Sportu. godz.11.00 wyjazd, ok. godz. 13.30 część stacjonarna Sala 4,5 Młyńska 4
BRM.0012.8.7.2019
1.
wyjazd: Baseny miejskie (Szopienice, Brynów, Ligota) — postęp prac, koszty, roboty dodatkowe.
2.
Część stacjonarna.
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
a)
[DS-219/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części dzielnicy Ochojec.
Załączniki
ds-219-19pismo
b)
[DS-241/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.
Załączniki
DS-241-19
c)
[DS-247/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Załączniki
DS-247-19
4.
Sprawy bieżące.
a)
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.
Załączniki
informacja
b)
Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki — Staszic" — część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.
Załączniki
skan01072019_02
c)
Odpowiedź na zapytanie dotyczące stacji wypożyczalni rowerów miejskich na węzłach przesiadkowych.- dw. komisji.
Załączniki
skan10072019_01
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.