Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
9 Posiedzenie w dniu 17 września 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.8.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
16_07_2019 projekt
3.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna — działalność, miejsca pracy, inwestorzy w strefie ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Katowice.
Załączniki
ksse
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-312/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”
5.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja uzupełniająca dotycząca sytuacji demograficznej w mieście Katowice. -dw. komisji.
Załączniki
skan18072019_04
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.