Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
10 Posiedzenie w dniu 15 października 2019, godz. 12:00, w Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice -wyjazd z Katowic godz. 11.00
BRM.0012.8.9.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
1.
[DS-328/19] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I Półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-328-19
2.
[DS-269/19] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku
Załączniki
DS-269-19
3.
DS-272/19] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-272-19
4.
[DS-270/19] Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-270-19
5.
[DS-271/19] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-271-19
6.
[DS-323/19] Uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10 września 2019r., IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-323-19
7.
[DS-268/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku”.
Załączniki
DS-268-19
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-337/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach.
Załączniki
DS-337-19
5.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasadności wypracowania przez Komisję projektu uchwały dotyczącego inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w Katowicach.
Załączniki
pismo PMK
6.
Wolne wnioski.
7.
Port lotniczy Katowice-Pyrzowice — funkcjonowanie, plany rozwojowe.
8.
Zakończenie posiedzenia.