Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
11 Posiedzenie w dniu 12 listopada 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.10.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym (ITS). Prezentacja systemu, rozbudowa, koszty. Wpływ na rozwój komunikacyjny Miasta.
Załączniki
WT
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Mapa własności terenu objętego mpzp, obszaru położonego w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach oraz terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia mpzp obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach. -dw. Komisji.
Załączniki
mpzp L-W
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.