Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
12 Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2019, godz. 12:00, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.11.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wykorzystywania środków unijnych. Projekty twarde i miękkie zrealizowane w ostatnim okresie oraz aplikowanie o kolejne.
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
[DS-389/19] Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2020-2045 - projekt.
Załączniki
DS-389-19
2.
[DS-390/19] Budżet miasta Katowice na 2020 rok - projekt.
Załączniki
DS-390-19
3.
[DS-394/19] Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-394-19
4.
[DS-387/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19
5.
[DS-388/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19
6.
[DS-405/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok".
Załączniki
DS-405-19
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2020 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.