Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
Załączniki
DS-69-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r.”
Załączniki
DS-57-18
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Korespondencja, sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
1.
Udzielenie głosu mieszkance Katowic.
9.
Zakończenie posiedzenia.