Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
2 Posiedzenie w dniu 16 stycznia 2019, godz. 13:30
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżąca informacja Straży Miejskiej w Katowicach dotycząca podejmowanych działań kontrolnych związanych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice.
Załączniki
scan0024
4.
Zapoznanie się z opracowaniem pt. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”.
5.
Zapoznanie się z pismem WIOŚ (IN.III.7020.6.2017.AM z dnia 09.11.2018 r.), przekazanym do skrytek radnych.
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2019 rok (na czerwono tematy zaproponowane przez P.Przewodniczącego Komisji).
7.
Opiniowanie projektów uchwał:
1.
Projekt Apelu Rady Miasta Katowice z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian poziomów alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza, stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Informacja prawna z dnia 09.01.2019 r. OPINIA WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 14.01.2019 r.
8.
Odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-VII.0003.1.2016.JK z dnia 09.01.2019 r.) na zapytania Radnych.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.