Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
3 Posiedzenie w dniu 27 lutego 2019, godz. 13:30, w UM przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter)
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o podpisaniu w dniu 5.12.2018r. Deklaracji Katowickiej (wpisanie miasta Katowice do platformy NASCA).
4.
Realizacja porozumienia międzygminnego w sprawie odorów w Dąbrówce Małej.
5.
Opiniowanie projektów uchwał:
1.
Opiniowanie projektu uchwały z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023, stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Katowice.
Załączniki
DS-78-19
2.
Opinia Wiceprezydenta Miasta Katowice P. Mariusza Skiby do projektu uchwały w sprawie przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023.
Załączniki
skan25022019_0001
6.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 18.01.2019r. na zapytanie Radnego Józefa Zawadzkiego z dnia 13.12.2018r.
Załączniki
skanowanie0030
2.
Odpowiedź Sekretarza Miasta z dnia 04.02.2019 r. na zapytania Wiceprzewodniczącego Komisji Patryka Białasa (pismo ZKA.0710.18.2019).
Załączniki
stanowisko SM
3.
Pismo interwencyjne Pani E O z dnia 21.02.2019 r. skierowane do Komisji Infrastruktury i Środowiska.
Załączniki
koty
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.