Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
4 Posiedzenie w dniu 20 marca 2019, godz. 13:30
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2018 r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/ lokalach mieszkalnych).
Załączniki
DS-121-19
4.
Sprawozdanie z edukacji ekologicznej oraz promocji związanych z ochroną środowiska, prowadzonych przez miasto Katowice w 2018 roku.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2019 roku.
Załączniki
DS-120-19
6.
Korespondencja i sprawy bieżące.
1.
Rozpatrzenie "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za rok 2016" (data wpływu do BRM: 19.03.2019 r.).
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.