Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 13 lutego 2017, godz. 14:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.9.2.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na temat likwidacji zgłoszonych szkód górniczych w roku 2016.
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.