Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
8 Posiedzenie w dniu 17 lipca 2019, godz. 13:30
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat infrastruktury rowerowej w mieście.
4.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu zieleni miejskiej i zadrzewienia w mieście.
Załączniki
skanowanie0003
5.
Opiniowanie innych projektów uchwał.
6.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedź Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta (RM-II.3021.2019.MZ z 26.06.2019r.) na zapytanie radnej P.Beaty Bali z dnia 19.06.2019 r.
Załączniki
B_Bala_KSZWP
2.
Pismo-apel z dnia 30.06.2019 r. Partii Zieloni Region Śląski do Komisji Infrastruktury i Środowiska.
Załączniki
skanowanie0025
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.