Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
9 Posiedzenie w dniu 18 września 2019, godz. 12:00, w siedzibie MPGK Sp. z o.o. ul.Milowicka 7a o godz.12:30
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
skanowanie0017
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat rozbudowy infrastruktury sportowej w mieście: realizacja basenów miejskich, hal sportowych i stadionu miejskiego.
Załączniki
skan11092019_01
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat gospodarki odpadami komunalnymi w mieście. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych.
5.
Opiniowanie innych projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030". prezentacja z udziałem Eksperta z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Załączniki
DS-321-19
6.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu korzystania z fontann i sztucznej Rawy na Rynku w Katowicach (skierowany na PKS w terminie od 28.08.2019 r. do 11.09.2019 r.).
2.
Opinia Zespołu Radnych do projektu uzupełniającego listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2019 r. (pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29.08.2019 r. BD-II.7140.323.2018.MP/MG).
3.
Pismo KŚ-III.ZD-00210/19.MC z dnia 12.08.2019 r. przekazujące wniosek Komisji IiŚ do Wydziału Budynków i Dróg, do załatwienia zgodnie z kompetencjami.
Załączniki
skanowanie0022
4.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 17.07.2019 r.(KŚ-VI.7031.104.2019.SBI) na apel z dnia 30.06.2019 r. Partii Zielonych Regionu Śl.
Załączniki
skanowanie0023
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.