Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
10 Posiedzenie w dniu 16 października 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
10
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku”.
4.
Uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10.09.2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
132-Katowice
5.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych m. Katowice za I półrocze 2019 r.
Załączniki
DS-328-19
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście.
7.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-II.ZD-00303/19 z dnia 01.10.2019 r.) na zapytania Radnych: Beaty Bali i Dawida Durała z dnia 18.09.2019 r.
Załączniki
skanowanie0035
2.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (IN-III.ZD.-00101/19 z dnia 3.10.2019 r.) na zapytania Wiceprzewodniczących Komisji : Bartosza Wydry i Patryka Białasa z dnia 18.09.2019 r.
Załączniki
zd - 101-1
3.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD-IV.7126.6.2019.ŁB z dnia 19.09.2019 r.) na wniosek radnej Pani Beaty Bali z dnia 17.07.2019 r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.