Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
12 Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2019, godz. 13:30, w w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 -2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok".
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
6.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
7.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017 - 2021 (po konsultacjach społecznych).
2.
Pismo z dnia 22.10.2019 r. ZO Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą przy ul. Dworcowej 13 w Katowicach, do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska.
Załączniki
Dworcowa
3.
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-II.ZD-00364/19/JK z dnia 19.11.2019 r.) na wniosek budżetowy komisji.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.