Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 Posiedzenie w dniu 7 lutego 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2018 roku.
4.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Straży Miejskiej w Katowicach w 2018 roku.
5.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Straży Pożarnej w Katowicach w 2018 roku.
Załączniki
DS-84-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta ws oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Katowice w 2018 roku.
Załączniki
DS-84-19
7.
Opiniowanie projektów uchwał:
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (skierowany na PKS w dniach od 18.01.2019 r. do 01.02.2019 r.).
Załączniki
DS-77-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
Załączniki
DS-82-19
8.
Korespondencja, sprawy bieżące.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.