Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
5 Posiedzenie w dniu 4 kwietnia 2019, godz. 12:00, w siedzibie Straży Miejskiej ul.Żelazna 18
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.Wizytacja siedziby Straży Miejskiej w Katowicach. Po obchodzie kontynuacja obrad w salce konferencyjnej.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
Załączniki
DS-149-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. programu „Nas Troje i więcej”.
Załączniki
DS-140-19
5.
Opiniowanie projektów uchwał:
1.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający Uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26.10.2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice (skierowany na PKS w termnie od 27.03.2019r.-do10.04.2019r.).
2.
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w dniach 29.03.2019 r. - 12.04.2019 r.)
6.
Korespondencja, sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.