Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
8 Posiedzenie w dniu 11 lipca 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w Katowicach. Mapa przestępstw i wykroczeń. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w mieście - za 2018 rok i informacja bieżąca za I półrocze 2019 r.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021, za 2018 rok”.
Załączniki
DS-236-19
5.
Opiniowanie innych projektów uchwał.
6.
Korespondencja, sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 13.06.2019 r.(PS-II.0003.2.2.2019.AK z 28.06.2019 r.).
2.
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 13.06.2019 r.(PS-II.0003.2.2.2019.AK dnia 01.07.2019 r.).
3.
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice na wniosek Komisji z dnia 13.06.2019 r.(PS-II.0003.2.1.2019.AK z 25.06.2019).
Załączniki
skanowanie0026
4.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śl. (NPII.4131.1.428.2019 z 5.07.2019 r.).
Załączniki
akt
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.