Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
12 Posiedzenie w dniu 28 listopada 2019, godz. 13:30, w sali 4.5 UM przy ul. Młyńskiej 4.
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Załączniki
PROT Murcki
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok".
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
5.
Opiniowanie innych projektów uchwał:
1.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 22.11 do 06.12.2019r.).
Załączniki
DS-397-19
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 22.11 do 06.12.2019r.).
Załączniki
DS-398-19
3.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 26.11 do 10.12.2019r.).
4.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" edycja 2019.
Załączniki
DS-402-19
6.
Korespondencja, sprawy bieżące:
1.
do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-II.033.27.2019 z dnia 13.11.2019 r.) z załącznikami.
2.
pismo Pracowników Domów Dziecka "Zakątek" i "Tęcza" z dnia 15.11.2019 r. z załącznikami, do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.
7.
Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 rok.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.