Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
2 Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019, godz. 13:30, w Urzędzie MIasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 sala nr 4,5 (parter)
BRM.0012.1.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 18 grudnia 2018 r.
Załączniki
pr. protokol 18.12
3.
Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na rok 2019.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 24 stycznia 2019 r.
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019
Załączniki
projekt uchwały
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania Zespołu zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019
Załączniki
Zespół
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważanienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 (wybory uzupełniające)
Załączniki
up Policja
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powstania Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej
Załączniki
akt
9.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Braci Wolnych”.
Załączniki
Braci Wolnych
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać skłądane projekty oraz zasad ich promocji
Załączniki
akt1
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia