Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
2 Posiedzenie w dniu 8 stycznia 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.1.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.