Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
2 Posiedzenie w dniu 8 stycznia 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.1.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi W_ M_ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi B_ M_ na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.