Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
4 Posiedzenie w dniu 12 marca 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.3.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w zakresie zlecania i realizacji remontów.
Załączniki
WEiS CUW
4.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja uzupełniająca dotycząca umów zawartych w 2018 roku (w tym umów długoterminowych) przez Wydział Promocji. -dw. Komisji.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.