Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
5 Posiedzenie w dniu 2 kwietnia 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.4.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Promocji w zakresie umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi (c.d.)
4.
Analiza wykonania zadań społeczno - gospodarczych w 2018 r.
5.
Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2018 r.
1.
[DS-141/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-141-19
2.
[DS-142/19] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-142-19
3.
[DS-143/19] Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2018 rok.
Załączniki
DS-143-19
4.
[DS-144/19] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok.
Załączniki
DS-144-19
5.
[DS-145/19] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za 2018 rok.
Załączniki
DS-145-19
6.
[DS-146/19] Informacja Prezydenta miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2018.
Załączniki
DS-146-19
6.
Kontrola działalności Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych z kontroli w 2018 roku oraz informacja dotycząca delegacji zagranicznych kadry kierowniczej w 2018 roku.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja CUW w Katowicach dotycząca firm realizujących zadania remontowe i inwestycyjne w 2018 roku. -dw. Komisji.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.