Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
6 Posiedzenie w dniu 14 maja 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.5.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego w zakresie przestrzegania procedur planistycznych na przykładzie planu miejscowego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego (Muchowiec).
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia