Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
10 Posiedzenie w dniu 8 października 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.9.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań PKM Katowice Sp. z o.o. i Tramwajów Śląskich S.A. w zakresie dostosowania pojazdów i usług przewozowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej mobilności.
Załączniki
WT
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.