Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
12 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2019, godz. 13:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.1.11.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej w zakresie umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, agencjami reklamowymi itp. (za 2018 rok) oraz w zakresie umów długoterminowych.
Załączniki
KS
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.