Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
3 Posiedzenie w dniu 5 lutego 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.2.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2018 r.
Załączniki
informacja
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi I__ B___ na Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.